Samling: Generalforsamling

Normalt gjennomføres generalforsamlingen ved at aksjonærene fysisk deltar på møtet. Ønsker en aksjonær å delta ved hjelp av et elektronisk hjelpemiddel så kan ikke styret nekte aksjonæren dette uten saklig grunn. 

Det er også mulig å gjennomføre forenklet generalforsamling over video.

For å kunne avholde forenklet generalforsamling må alle aksjeeiere samtykke til dette og ha mulighet til å delta i behandlingen av saken(e) på egnet måte. En forenklet generalforsamling kan avholdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Captio hjelper dere med gjennomføringen av generalforsamling og presenterer herunder 3 ulike tjenester. Vi hjelper dere med å få generalforsamlingene gjennomført uansett situasjon. 

Ta en titt på de ulike alternativene under og ta kontakt, så skal vi hjelpe dere! 

0 produkter

Beklager, det er ingen produkter i denne samlingen